Promocija knjige Sava Popovića

08.05.2013
Printer-friendly version

A... da se malo spotaknem

U svojoj ediciji KRITIKA, koja je nastavak edicije ARSfigura u kojoj smo zajedno sa izdavačkom kućom CLIO izdali 14 knjiga, MUZEJ ZEPTER je objavio dve knjige: Stojan Ćelić, Iz drugog ugla, 2012, i ove godine, 2013, Savo Popović, A... da se malo spotaknem.

Odlučili smo se da objavimo knjigu uglednog novinara-istoričara umetnosti Sava Popovića ne samo zato, iako je to bilo presudno, što je Popović nezaobilazni svedok i hroničar naše kulture proteklih tri i više decenija već i zbog toga što je, očito prepoznavši značaj naših poduhvata, bio i jeste verni pratilac  nekada galerijskih (Galerija Zepter)a sada muzejskih događanja. Ne slažući se uvek sa nama, ni jedna manifestacija u našim prostorima nije bila ne zabeležana njegovim tekstovima.

Promocija knjige Sava Popovića


U recenziji, koja je bila i preporuka za objavljivanje knjige, Bojana Burić je, između ostalog, zapisala:

„Popovićevo izuzetno široko obrazovanje i radoznalost, kao i otvorenost, ne samo za dešavanja i ličnosti na likovnoj sceni, već i za muziku, teatarska zbivanja, ples, a pogotovo za arhitekturu i zaštitu spomeničkog nasleđa, pomažu mu da se u jednoj dinamičnoj profesiji, pisanja za dnevne novine, ne izgubi u informativnoj površnosti, već da se obraća čitaocu stručno, jasno, pitko i s punim dignitetom svog istoričarsko-umetničkog metiea.

Širina njegove lične kulture omogućava mu retku sposobnost sagledavanja najrazličitijih umetničkih pojava i ličnosti i njihovu kontekstualizaciju. To Popoviću obezbeđuje posebno mesto u našoj kritici.