BOGOLJUB BOBA JOVANOVIĆ (1924-2021), OD BEOGRADA DO BEOGRADA, PREKO PARIZA I NJUJORKA