Očekujemo Vas

16.11.2011
Printer-friendly version

NOVI PROSTOR
NOVE AKVIZICIJE

I DEO 

17. novembar – 18. decembar 2011.

Umetnici:

Ivana Milev, Miodrag Samardžić, Čedomir Vasić,
Dušan Petrović, Gabrijel Glid, Mileta Prodanović,
Radomir Knežević, Srđan Đile Marković, Tafil Musović,
Zdravko Joksimović, Zvonko Novaković