Knjige

Printer-friendly version
Marija Pušić

Bogatstva vizuelne stvarnosti
1995.
(priredila Ivana Simeonović Ćelić)

600,00 RSD
Dragoslav Đorđević

Slikarstvo poetske figuracije, 1996.
(priredio Jovan Despotović)

600,00 RSD
Zoran Pavlović

Prostori oblika i boje,
1997.

600,00 RSD
Aleksa Čelebonović

Povest o vizuelnom,
1998.
(priredila Ivana Simeonović Ćelić)

600,00 RSD
Irina Subotić

Od avangarde do arkadije,
2000.

700,00 RSD
Ivana Simeonović Ćelić

Boje vremena,
2001.

700,00 RSD
Ljiljana Ćinkul

Čuvari umetničke tajne,
2002.

700,00 RSD
Slobodan Ristić

Vreme bez iluzija,
2003.

700,00 RSD
Zoran Markuš

Strast i sumnja,
2004.
(priredila Radmila Matić Panić)

700,00 RSD
Katarina Ambrozic

Tajanstva umetnosti
2005.
(priredila Ivana Simeonović Ćelić)

800,00 RSD