Nagrada MUZEJA ZEPTER

01.07.2014
Printer-friendly version

Povodom značajnog jubileja 20 godina  rada Galerije Zepter - MUZEJA ZEPTER, Upravni odbor MUZEJA ZEPTER  je predložio, a porodica Zepter se saglasila,  da MUZEJ ZEPTER ustanovi  nagradu koja će doprineti valjanoj istorijizaciji  stvaralačkog opusa umetnika  koji nisu adekvatno valorizovani u našoj istoriografiji. Ovim će se  ispuniti još jedna važna muzejska funkcija.

Nakon pažljivog uvida u sve nagrade koje se u Srbiji dodeljuju u oblasti likovne umetnosti, članovi Upravno odbora su se saglasili,  da  u propozicijama za dodelu nagrade će biti istaknuti sledeći kriterijumi, koji i određuju fizionomiju novo ustanovljene nagrade MUZEJA ZEPTER:

a)    Da je opus, predloženog umetnika za nagradu, ostavio vidnog i značajnog traga na našoj i stranoj umetničkoj sceni;

b)   Da  i pored toga do sada njegovo delo nije  adekvatno valorizovano dodelom društvenih, državnih ili profesionalnih priznanja;

c)   Nagrada će se dodeljivati za celinu ostvarenog opusa a ne za pojedinačno delo ili izložbu;

d)   Nagrada bi trebalo  da bude ne samo priznanje za „minuli“ rad već kao stimulacija i podsticaj za dalji kreativan rad umetniku;

e)    nagrada se sastoji u objavljivanju reprezentativne monografije u izdanju MUZEJA ZEPTER i prateće izložbe, otvorene prilikom promocije monografije;

f)    nagrada će se dodeljivati svake druge godine aprila meseca, kada se obeležava početak rada Galerije, odnosno MUZEJA ZEPTER;

g)   žiri za dodelu nagrade čini će pet članova: direktorka MUZEJA ZEPTER, predsednik/predsednica Upravnog odbora MUZEJA ZEPTER i tri ugledna istoričara umetnosti odnosno kritičara, specijalizovana za modernu i savremenu umetnost;

h)   Nagrada će nositi ime našeg velikog umetnika, teoretičara i kritičara Stojana Ćelića.

Članovi UO su predložili da prvi dobitnik ove nagrade bude Bogoljub Boba Jovanović: ne samo što je od početka pedesetih godina XX veka do danas ostvario veliki, autentičan, može se reći jedinstveni opus koji je doprineo modernizaciji jugoslovenske i srpske likovne umetnosti, već što je svojim delom ukazao da se  vrednosti stvaralaštva mogu prepoznati i kada nastaju van glavnih umetničkih  tokova, kada su van podrške institucija, a u slučaju Bogoljuba Jovanovića i kada se umetnik nalazi van svoje zemlje, imajući u vidu činjenicu da je on decenijama živeo i radio u inostranstvu. Dodatni razlog da upravo Bogoljub Boba Jovanović bude prvi dobitnik ove nagrade je i veliko, dugotrajno prijateljstvo koje ga je vezivalo za Stojana Ćelića: Ćelić je, s druge strane, bio prvi kritičar koji je o Jovanoviću ostavio nezaobilazne tekstove.

 

Februar 2014.                                                                                                                                   UPRAVNI ODBOR MZ