EVA I ZMIJA

19.05.2016
Printer-friendly version

Svakim svojim nastupom Vjera Damjanović iznosi kompleksne, i sve kompleksnije, ideje ostvarene jedinstvenim vizuelnim jezikom. Njenu posebnost u aktuelnom tumačenju legendi i mitova o prvoj ženi Evi, zmiji i pragrehu, anđelima i raju, istovremeno čini dosledno korišćenje osnovnog materijala – krhkog i ranjivog papira, obogaćenog senzibilnim hromatskim slojevima utišanih nijansi punih simbolike. S druge strane, novinu čine različite aplikacije koje vode ka posebnom  diskursu. Celovita koncepcija sačinjena je iz više segmenata, sistematizovanih u takođe simboličkim numeričkim nizovima. Oni su svi ujednačenih tehničkih postupaka ali raznovrsnih, evokativnih i inventinih sadržaja: to je „misao pretočena u emociju“ – po autorkinim  rečima.

                                                                                                                                           (Irina Subotić, iz teksta u katalogu)