A… DA SE MALO SPOTAKNEM

16.04.2013
Printer-friendly version

Godine 1994. osnivanjem Galerije Zepter začet je jedan projekat koji traje do današnjeg dana. Prva izložba, otvorena 16. aprila, nosila je naziv SUDBINA SKULPTURE kao i knjiga kritičkih tekstova Stojana Ćelića. Tom prilikom dakle, štampana je ova knjiga kao izvor za samu izložbu. Kako Galerija Zepter nije imala svoju izdavačku delatnost udružili smo se sa izdavačkom kućom CLIO i s njom izdali 14 knjiga. Od osnivanja MUZEJA ZEPTER, legitimnog produžetka Galerije Zepter, 2010. godine MUZEJ postaje i izdavač. Prva knjiga štampana u novoj ediciji KRITIKA bila je knjiga Stojana Ćelića, Iz drugog ugla (2012) izdata povodom monumentalne izložbe 20 GODINA BEZ STOJANA ĆELIĆA.

Za 2013. odlučili smo se da objavimo knjigu uglednog beogradskog istoričara umetnosti i novinara Sava Popovića, A ... da se malo spotaknem. Savo Popović je nezaobilazni svedok i hroničar naše kulture proteklih tri i više decenija. Impresivna bibliografija, iz koje je izabrano i formirano nekoliko celina, ukazuje na autorovu širinu interesovanja, čvrstinu stavova i kriterijuma kojima se rukovodi u arbitraži događaja na našoj kulturnoj sceni.

Ali o ličnosti i kritičarskim stavovima Sava Popovića biće više reči na promociji knjige koja će se održati u MUZEJU ZEPTER 9. maja u 20 časova.

Kritičarski stav videće se i na izložbi koja, kao i knjiga, nosi naziv A ... da se malo spotaknem.


Na izložbi će biti dela arhitekata: BRANISLAVA MITROVIĆA, MUSTAFE MUSIĆA, MIODRAGA MIRKOVIĆA, IVANA ANTIĆA i IVANKE RASPOPOVIĆ, i umetnika: MILIJE NEŠIĆA, MRĐANA BAJIĆA, MILANA BLANUŠE, RADOMIRA DAMNJANOVIĆA DAMNJANA, BORE ILJOVSKOG, ZDRAVKA JOKSIMOVIĆA, OLGE JEVRIĆ, NANDORA GLIDA, SLAVOLJUBA CAJE RADOJČIĆA, ĐORĐIJA CRNČEVIĆA.

Odabir umetnika i arhitekata na izložbi koja je svojevrsna „scenografija“ za promociju knjige Sava Popovića A... da se malo spotaknem mogao je, svakako i s puno prava, biti i širi. Ali, imenitelj ovom izboru je upravo stav – sposobnost da se odupre moralnom padu koji karakteriše vreme u kome oni i mi živimo, u kome oni i mi stvaramo. Svojim delom ovi stvaraoci dokazuju da je opasnost – vreme bez ideala i strasti – ipak puna obećanja.

MILAN BLANUŠA
GRUPA 5, 1998

ZDRAVKO JOKSIMOVIĆ
PRONAĐI 15 RAZLIKA, 2009

MILIJA NEŠIĆ
KONKRETNA SKULPTURA, 1965

MRĐAN BAJIĆ
TENK, 2012